ස්පාඤ්ඤ La Liga තරගාවලියේ සහ ඉතාලි Serie A තරගාවලියේ 13 වැනි සතියේ, ජර්මානු Bundesliga ලීග් තරගාවලියේ 12 වැනි සතියේ සහ ප්‍රංශ Ligue 1 තරගාවලියේ 14 වැනි සතියේ තවත් වැදගත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (23) දිනයේ දී නිමාවට පත්විය. Manchester City හඹා යාම සාර්ථක වෙද්දී Mourinhoට ජයග්‍රාහී ආරම්භයක් Barcelona හඹා යාම සාර්ථකයි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ස්පාඤ්ඤ La Liga තරගාවලියේ සහ ඉතාලි Serie A තරගාවලියේ 13 වැනි සතියේ, ජර්මානු Bundesliga ලීග් තරගාවලියේ 12 වැනි සතියේ සහ ප්‍රංශ Ligue 1 තරගාවලියේ 14 වැනි සතියේ තවත් වැදගත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (23) දිනයේ දී නිමාවට පත්විය. Manchester City හඹා යාම සාර්ථක වෙද්දී Mourinhoට ජයග්‍රාහී ආරම්භයක් Barcelona හඹා යාම සාර්ථකයි…