“මට 100%ක් කණ්ඩායමට දෙන්න බැරි වුනා” – රොනාල්ඩෝ

9

පසුගිය දා පැවති Juventus තරගයක් අතරතුර තමන් වෙනුවට වෙනත් ක්‍රීඩකයෙකු ආදේශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිස්ටියානෝ ‍රොනාල්ඩෝ හා පුහුණුකරු Maurizio Sarri අතර යම් මතභේදයක් හටගෙන තිබුණි.  කෙසේ වෙතත් මෙම සිදුවීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් රොනාල්ඩෝ පවසා සිටියේ එම සිදුවීමෙන් පසුව තමන් 100%ක් තම කණ්ඩායමට ලබා දීමට අපොහොසත් වූ බවයි. Maurizio Sarriට රිදෙන්න රොනාල්ඩෝගෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දා පැවති Juventus තරගයක් අතරතුර තමන් වෙනුවට වෙනත් ක්‍රීඩකයෙකු ආදේශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිස්ටියානෝ ‍රොනාල්ඩෝ හා පුහුණුකරු Maurizio Sarri අතර යම් මතභේදයක් හටගෙන තිබුණි.  කෙසේ වෙතත් මෙම සිදුවීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් රොනාල්ඩෝ පවසා සිටියේ එම සිදුවීමෙන් පසුව තමන් 100%ක් තම කණ්ඩායමට ලබා දීමට අපොහොසත් වූ බවයි. Maurizio Sarriට රිදෙන්න රොනාල්ඩෝගෙන්…