තහනම් උත්තේජක චෝදනාවකින් ගයන්තිකාට ලෝකඩ පදක්කම

219

පසුගිය දා කටාර් හිදී නිමාවට පත් වූ 23 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දී මීටර 800 කාන්තා ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූ ඉන්දියානු ක්‍රීඩිකාවක් ගෝමති මාරිමුත්තු තහනම් උත්තේජක ලබා ගෙන තිබෙන බව තරගයෙන් පසුව කළ පරීක්ෂණවලින් තහවුරු වී ඇත. රන් පදක්කම නූලෙන් මිස් වෙයි 2019 තායිලන්ත විවෘත මලල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දා කටාර් හිදී නිමාවට පත් වූ 23 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දී මීටර 800 කාන්තා ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූ ඉන්දියානු ක්‍රීඩිකාවක් ගෝමති මාරිමුත්තු තහනම් උත්තේජක ලබා ගෙන තිබෙන බව තරගයෙන් පසුව කළ පරීක්ෂණවලින් තහවුරු වී ඇත. රන් පදක්කම නූලෙන් මිස් වෙයි 2019 තායිලන්ත විවෘත මලල…