“සැවොම වෙනුවෙන් නඩු මගට යන්න මම සූදානම්” – අවිශ්ක

119

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් පසුගියදා (10) අවිශ්ක ගුණවර්ධන සහ නුවන් සොයිසා යන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා හට චෝදනා ගොනු කළ අතර එය එසේ සිදුකිරීම නීත්‍යානුකූල නොවන බව අවිශ්ක ගුණවර්ධන මහතාගේ පාර්ශවය පවසා සිටියි. තවත් හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක්ට දූෂණ චෝදනා ශ්‍රී ලංකා හිටපු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් පසුගියදා (10) අවිශ්ක ගුණවර්ධන සහ නුවන් සොයිසා යන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා හට චෝදනා ගොනු කළ අතර එය එසේ සිදුකිරීම නීත්‍යානුකූල නොවන බව අවිශ්ක ගුණවර්ධන මහතාගේ පාර්ශවය පවසා සිටියි. තවත් හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක්ට දූෂණ චෝදනා ශ්‍රී ලංකා හිටපු…