ක්‍රිකට් වංචා දූෂණ වාර්තා කිරීමට සති දෙකක සහන කාලයක්

233

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දූෂණ හා වංචා පිළිබදව වාර්තා කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙත සති දෙකක සහන කාලයක් ලබා දී තිබෙන අතර ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ (ICC) නියෝජිත ස්ටීව් රිචඩ්සන් මහතා දිවයිනට පැමිණ තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා පිටියේ බලය හරීන් ප්‍රනාන්දුට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ ඊයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දූෂණ හා වංචා පිළිබදව වාර්තා කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙත සති දෙකක සහන කාලයක් ලබා දී තිබෙන අතර ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ (ICC) නියෝජිත ස්ටීව් රිචඩ්සන් මහතා දිවයිනට පැමිණ තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා පිටියේ බලය හරීන් ප්‍රනාන්දුට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ ඊයේ…