හෂීම් අම්ලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමුදෙයි!

825

මීට වසර 15 කට පමණ පෙර දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් පිටියට පිවිසුණු සුපිරි පිතිකරු හෂීම් අම්ලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට සමුදීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමුදෙන විට ඔහු එක්දින තරග 181ක් ටෙස්ට් තරග 124ක් හා විස්සයි විස්ස ජාත්‍යන්තර තරග 44කට දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම නියෝජනය කර තිබුණා. මීළඟ ටෙස්ට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මීට වසර 15 කට පමණ පෙර දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් පිටියට පිවිසුණු සුපිරි පිතිකරු හෂීම් අම්ලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට සමුදීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමුදෙන විට ඔහු එක්දින තරග 181ක් ටෙස්ට් තරග 124ක් හා විස්සයි විස්ස ජාත්‍යන්තර තරග 44කට දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම නියෝජනය කර තිබුණා. මීළඟ ටෙස්ට්…