පාන්ඩ්‍යාගේ අසමත් පරීක්ෂණය ශංකර්ට වාසනාව ගෙන දේ

6

ඉන්දීය කණ්ඩායමේ සීමිත පන්දුවාර තරගය හිදී තුන් ඉරියව් අංශය සවිමත් කරමින් මෑත කාලයේ දී සුවිශේෂී දස්කම් පෑ ක්‍රීඩකයින් අතරින් හර්දික් පාන්ඩ්‍යා හට හිමි වන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්.  ධනංජය අර්ධ ශතකයක් වෙත යද්දී ශ්‍රී ලංකාවට 78ක් හරස් වෙයි ජවයත්, නිසි ඉලක්කයත් නොවූ කල වල්මත් හැර අන් දෙයක් නැති බව නැවත වරක් සනාථ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දීය කණ්ඩායමේ සීමිත පන්දුවාර තරගය හිදී තුන් ඉරියව් අංශය සවිමත් කරමින් මෑත කාලයේ දී සුවිශේෂී දස්කම් පෑ ක්‍රීඩකයින් අතරින් හර්දික් පාන්ඩ්‍යා හට හිමි වන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්.  ධනංජය අර්ධ ශතකයක් වෙත යද්දී ශ්‍රී ලංකාවට 78ක් හරස් වෙයි ජවයත්, නිසි ඉලක්කයත් නොවූ කල වල්මත් හැර අන් දෙයක් නැති බව නැවත වරක් සනාථ…