කෝලි කොණ්ඩේ කපා ගනිද්දී ජඩේජා අශ්වයෝ පදී

3

බොලිවුඩ් නිළි අනුෂ්කා ශර්මා විසින් විරාත් කෝලිගේ කොණ්ඩය කැපීමේ සිට රවීන්ද්‍ර ජඩේජා අශ්වයෙකුගේ පිටේ යාම දක්වා ඉන්දියාවේ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ තමන් මුහුණ දී ඇති ‘අගුලු දැමීමේ’ විවේකයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගනිමින් සිටිති.  මෙන්ඩිස් ඇතුළු ක්‍රිකට් තරු වැඩිහිටි සහ ළමා නිවාස කිහිපයක් සඳහා සරණ වෙයි ලොව පුරා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට ද වසංගතයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බොලිවුඩ් නිළි අනුෂ්කා ශර්මා විසින් විරාත් කෝලිගේ කොණ්ඩය කැපීමේ සිට රවීන්ද්‍ර ජඩේජා අශ්වයෙකුගේ පිටේ යාම දක්වා ඉන්දියාවේ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ තමන් මුහුණ දී ඇති ‘අගුලු දැමීමේ’ විවේකයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගනිමින් සිටිති.  මෙන්ඩිස් ඇතුළු ක්‍රිකට් තරු වැඩිහිටි සහ ළමා නිවාස කිහිපයක් සඳහා සරණ වෙයි ලොව පුරා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට ද වසංගතයක්…