හිටපු එංගලන්ත ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකුට නයිට් තනතුරු

6
Andrew Strauss

හිටපු එංගලන්ත ක්‍රිකට් නායකයන් වන ජෙෆ්රි බෝයිකොට් හා ඇන්ඩෲ ස්ට්‍රෝස් හට නයිට් පදවි පිරිනමා තිබේ. ඒ එරට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ මහත්මියගේ ඉල්ලා අස්වීමට අදාලව ඉදිරිපත් කළ ගෞරව ලැයිස්තුව යටතේයි.  එංගලන්තයේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන විට මෙලෙස ගෞරව ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර එම ලැයිස්තුව එරට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හිටපු එංගලන්ත ක්‍රිකට් නායකයන් වන ජෙෆ්රි බෝයිකොට් හා ඇන්ඩෲ ස්ට්‍රෝස් හට නයිට් පදවි පිරිනමා තිබේ. ඒ එරට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ මහත්මියගේ ඉල්ලා අස්වීමට අදාලව ඉදිරිපත් කළ ගෞරව ලැයිස්තුව යටතේයි.  එංගලන්තයේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන විට මෙලෙස ගෞරව ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර එම ලැයිස්තුව එරට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත…