ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨයින් ජපානයේ දී විශිෂ්ට දස්කම් දක්වයි

477

18 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන කනිෂ්ඨ ආසියානු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද (7) ජපානයේ ගිෆු හි නාගාරගාව ක්‍රීඩා පිටියේ දී ආරම්භ වූ අතර එය අද සිට පුරා දින 4ක් එනම් ලබන 10 වැනිදා දක්වා ජපානයේ දී පැවැත්වේ. තරගාවලියේ ආරම්භක දිනය වූ අද දිනය ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත් යහපත් හා සුබදායී දිනයක් බවට පත්වූයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

18 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන කනිෂ්ඨ ආසියානු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද (7) ජපානයේ ගිෆු හි නාගාරගාව ක්‍රීඩා පිටියේ දී ආරම්භ වූ අතර එය අද සිට පුරා දින 4ක් එනම් ලබන 10 වැනිදා දක්වා ජපානයේ දී පැවැත්වේ. තරගාවලියේ ආරම්භක දිනය වූ අද දිනය ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත් යහපත් හා සුබදායී දිනයක් බවට පත්වූයේ…