ෆ්ලයි හාෆ් ක්‍රීඩක ඉෂාර ආබාධයකට ලක්වෙයි

240
 

වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු රග්බි ශූරතාවය ආරම්භ වීමට තවත් දින දෙකක් පමණක් ඉතිරිව තිබිය දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ඉෂාර හේරත් හදිසියේ ආබාධයකට ලක් වීම නිසා ඔහුට තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට සිදුවී ඇති බව වාර්තා වේ. තරගාවලිය එළඹෙන දෙසැම්බර් 12 වැනිදා චීන තායිපේ හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.  යොවුන් රග්බි කණ්ඩායමේ සුක්කානම ගැමුණු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු රග්බි ශූරතාවය ආරම්භ වීමට තවත් දින දෙකක් පමණක් ඉතිරිව තිබිය දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ඉෂාර හේරත් හදිසියේ ආබාධයකට ලක් වීම නිසා ඔහුට තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට සිදුවී ඇති බව වාර්තා වේ. තරගාවලිය එළඹෙන දෙසැම්බර් 12 වැනිදා චීන තායිපේ හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.  යොවුන් රග්බි කණ්ඩායමේ සුක්කානම ගැමුණු…