ලෝක කුසලානයේ පරාජය නොවුනු පිය සෙනෙහස

46

ස්කොට්ලන්ත රග්බි ක්‍රීඩක විලෙම් නෙල් සිය පවුලෙන් වෙන්ව ක්‍රීඩා කිරීමට සිදුවීම නිසා කනස්සල්ලෙන් පසුවීම බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට යොමුව තිබුණි.  දකුණු අප්‍රිකානු පීඩනය හමුවේ ඉතාලිය අසරණයි! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ B කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක්…… 2019 රග්බි ලෝක කුසලාන ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම නියෝජනය කරන නෙල් හට මෙම තරග කාලය විශාල බලපෑමක් කරනු ඇතැයි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ස්කොට්ලන්ත රග්බි ක්‍රීඩක විලෙම් නෙල් සිය පවුලෙන් වෙන්ව ක්‍රීඩා කිරීමට සිදුවීම නිසා කනස්සල්ලෙන් පසුවීම බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට යොමුව තිබුණි.  දකුණු අප්‍රිකානු පීඩනය හමුවේ ඉතාලිය අසරණයි! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ B කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක්…… 2019 රග්බි ලෝක කුසලාන ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම නියෝජනය කරන නෙල් හට මෙම තරග කාලය විශාල බලපෑමක් කරනු ඇතැයි…