එංගලන්ත ක්‍රීඩිකාවෝ වසර දෙකහමාරකට පසුව මෙරටට

106

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එක්දින හා විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරග තුනකින් සමන්විත ක්‍රිකට් තරගාවලියක් මාර්තු මස 16 වැනිදා සිට 28 වැනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වේ. මහේල සහ චාමිකර වැඩ පෙන්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා ….. එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එක්දින හා විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරග තුනකින් සමන්විත ක්‍රිකට් තරගාවලියක් මාර්තු මස 16 වැනිදා සිට 28 වැනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වේ. මහේල සහ චාමිකර වැඩ පෙන්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා ….. එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් ශ්‍රී…