කොරෝනා බියෙන් එංගලන්ත – දකුණු අප්‍රිකා සංචාරය අහෝසි

601
England vs South Africa
 

එංගලන්ත සංචිතයේ දෙදෙනෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බවට ලැබුණු තහවුරු නොකළ වාර්තාවක් හේතුවෙන් එංගලන්ත දකුණු අප්‍රිකා එක්දින තරගාවලිය අවලංගු කිරීමට දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය සහ එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත.  මෙලෙස කොරෝනා වයිරසය ආරාධනය වී ඇති බවට ලැබුණු වාර්තාවත් සමඟින් පසුගිය ඉරිදා (06) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පළමු එක්දින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එංගලන්ත සංචිතයේ දෙදෙනෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බවට ලැබුණු තහවුරු නොකළ වාර්තාවක් හේතුවෙන් එංගලන්ත දකුණු අප්‍රිකා එක්දින තරගාවලිය අවලංගු කිරීමට දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය සහ එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත.  මෙලෙස කොරෝනා වයිරසය ආරාධනය වී ඇති බවට ලැබුණු වාර්තාවත් සමඟින් පසුගිය ඉරිදා (06) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පළමු එක්දින…