එංගලන්තයෙන් ඉන්දියාවට ලැජ්ජා සහගත පරාජයක්

483
@AFP PHOTO

එංගලන්තයේ ලන්ඩන් නුවර ලෝඩ්ස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමා වූ එංගලන්ත – ඉන්දියා දෙවැනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙන් තවත් දිනයක් ඉතිරිව තිබිය දී ඉනිමක සහ ලකුණු 159ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සත්කාරක එංගලන්ත ක්‍රීඩකයෝ සමත් වුනා. ඒ අනුව තරග 5කින් සමන්විත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ එංගලන්ත ක්‍රීඩකයේ තරග 2-0ක් සේ ඉදිරියට පැමිණියා. අකිලගේ මැජික්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එංගලන්තයේ ලන්ඩන් නුවර ලෝඩ්ස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමා වූ එංගලන්ත – ඉන්දියා දෙවැනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙන් තවත් දිනයක් ඉතිරිව තිබිය දී ඉනිමක සහ ලකුණු 159ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සත්කාරක එංගලන්ත ක්‍රීඩකයෝ සමත් වුනා. ඒ අනුව තරග 5කින් සමන්විත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ එංගලන්ත ක්‍රීඩකයේ තරග 2-0ක් සේ ඉදිරියට පැමිණියා. අකිලගේ මැජික්…