එංගලන්තය රැඳී සිටින හෝටලයේ සේවකයන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා

90

ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන එංගලන්ත කණ්ඩායම රැඳීසිටින ගාල්ලේ පිහිටි හෝටලයේ කාර්‍යමණ්ඩලයේ දෙදෙනෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී ඇත. ඒ පිළිබඳව එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබූ අතර ඔවුන් පවසා සිටියේ මෙලෙස වයිරසය ආසාදනය වී ඇති කාර්‍යමණ්ඩලය එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන් හෝ නිලධාරීන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන එංගලන්ත කණ්ඩායම රැඳීසිටින ගාල්ලේ පිහිටි හෝටලයේ කාර්‍යමණ්ඩලයේ දෙදෙනෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී ඇත. ඒ පිළිබඳව එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබූ අතර ඔවුන් පවසා සිටියේ මෙලෙස වයිරසය ආසාදනය වී ඇති කාර්‍යමණ්ඩලය එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන් හෝ නිලධාරීන්…