ගාල්ලේ දී මුහුදට බිලිවීමට ගිය එංගලන්ත ක්‍රිකට් තුන් කට්ටුව

938

දිනය 2003 වසරේ නොවැම්බර් 30 වැනිදා ය. සුදු ජාතික තරුණයින් තිදෙනෙකු ගාල්ල ලයිට් හවුස් හෝටලය අසල මුහුදු වෙරළ සීමාවට සේන්දු වෙමින් සිටියහ. මෙම සුදු ජාතික තරුණයින් තිදෙනා එසේ මෙසේ අය නොවේ. ඔවුන් මෙහි පැමිණියේ සංචාරක එංගලන්ත ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟයි. මයිකල් වෝන්, මැතිව් හොගාර්ඩ් සහ ගැරෙත් බැටී නම් මේ තුන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දිනය 2003 වසරේ නොවැම්බර් 30 වැනිදා ය. සුදු ජාතික තරුණයින් තිදෙනෙකු ගාල්ල ලයිට් හවුස් හෝටලය අසල මුහුදු වෙරළ සීමාවට සේන්දු වෙමින් සිටියහ. මෙම සුදු ජාතික තරුණයින් තිදෙනා එසේ මෙසේ අය නොවේ. ඔවුන් මෙහි පැමිණියේ සංචාරක එංගලන්ත ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟයි. මයිකල් වෝන්, මැතිව් හොගාර්ඩ් සහ ගැරෙත් බැටී නම් මේ තුන්…