හැව්ලොක් පවුලට පෙම්බැඳි රණශූර ශක්තිවන්තයා – “බෝධි”

2731

හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ ශක්තිය කවුරුන් දැයි ඇසුවහොත් ඔබ ලබා දෙන පිළිතුර කුමක්ද? නිසැකයෙන්ම ඔබට මතකයට එන්නේ හැඩි දැඩි නමුත් වේගවත්, රණකාමි නමුත් ඉතා සුහද රග්බි තරුවක්. ෆාසිල් මරීජා, නාලක වීරක්කොඩිලාට යටවී සැඟව ගිය ලාංකීය රග්බි පිටියේ ශක්තිය, දුෂ්මන්ත ප්‍රියදර්ශන හෙවත් “බෝධි අයියා” ThePapare.com සමඟ දොඩමලු වුනේ මෙහෙමයි. හැව්ලොක් ක්‍රීඩකයෝ ගුවන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ ශක්තිය කවුරුන් දැයි ඇසුවහොත් ඔබ ලබා දෙන පිළිතුර කුමක්ද? නිසැකයෙන්ම ඔබට මතකයට එන්නේ හැඩි දැඩි නමුත් වේගවත්, රණකාමි නමුත් ඉතා සුහද රග්බි තරුවක්. ෆාසිල් මරීජා, නාලක වීරක්කොඩිලාට යටවී සැඟව ගිය ලාංකීය රග්බි පිටියේ ශක්තිය, දුෂ්මන්ත ප්‍රියදර්ශන හෙවත් “බෝධි අයියා” ThePapare.com සමඟ දොඩමලු වුනේ මෙහෙමයි. හැව්ලොක් ක්‍රීඩකයෝ ගුවන්…