සාන්ත සේවියර් ක්‍රීඩකයෝ 17න් පහළ ශූරතාවය මාරවිලට රැගෙන යති

202

හුංගම විජයබා ජාතික පාසල තරග වට 3/0ක් ලෙස පරාජය කරමින් ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කරන්නට සාන්ත සේවියර් ක්‍රීඩකයින් අද (24) සමත් විය. ඒ 17 වැනි වරටත් පවත්වනු ලබන “DSI සුපර්ස්පෝට්ස් වොලිබෝල් තරගාවලියේ” වයස අවුරුදු 17න් පහළ බාලක අවසන් මහා තරගයේ දී යි. 17න් පහළ බාලිකා ශූරතාවය ගලිගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට 2017 වසර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හුංගම විජයබා ජාතික පාසල තරග වට 3/0ක් ලෙස පරාජය කරමින් ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කරන්නට සාන්ත සේවියර් ක්‍රීඩකයින් අද (24) සමත් විය. ඒ 17 වැනි වරටත් පවත්වනු ලබන “DSI සුපර්ස්පෝට්ස් වොලිබෝල් තරගාවලියේ” වයස අවුරුදු 17න් පහළ බාලක අවසන් මහා තරගයේ දී යි. 17න් පහළ බාලිකා ශූරතාවය ගලිගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට 2017 වසර…