දිනේෂ් ලෝකය ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාව බබළවයි

2019 ලෝක පැරා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය

13

හෙල්ල විසි කිරීමේ ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාර්තාවට හිමි කම් කියන දිනේෂ් හේරත් නැවත වතාවක් තමන්ගේ දක්ෂතා ලෝක මට්ටමේ පෙන්නුම් කරමින් ඩුබායි හිදී පැවැත්වෙන ලෝක පැරා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ හෙල්ල විසි කිරීමේ ඉසව්වේ රිදී පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වුනා.   ලෝක පැරා ශූරතාවට ශ්‍රී ලංකාවෙන් 9ක්; නායකයා දිනේෂ් එක්සත් අරාබි එමීර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හෙල්ල විසි කිරීමේ ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාර්තාවට හිමි කම් කියන දිනේෂ් හේරත් නැවත වතාවක් තමන්ගේ දක්ෂතා ලෝක මට්ටමේ පෙන්නුම් කරමින් ඩුබායි හිදී පැවැත්වෙන ලෝක පැරා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ හෙල්ල විසි කිරීමේ ඉසව්වේ රිදී පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වුනා.   ලෝක පැරා ශූරතාවට ශ්‍රී ලංකාවෙන් 9ක්; නායකයා දිනේෂ් එක්සත් අරාබි එමීර්…