මලියදේවයින්ට සුපිරි ආරම්භයක්

110

2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ B කාණ්ඩය යටතේ ඊයේ (06) කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය සහ ගාල්ල සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය අතර පැවති තරගය ලකුණු 31-12ක් වශයෙන් ජය ගැනීමට මලියදේව ක්‍රීඩකයින් සමත් වුනා. තර්ස්ටන් ප්‍රහාරයෙන් මරාදාන විරුවන් අසරණ වෙයි ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් අද (06) දින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ B කාණ්ඩය යටතේ ඊයේ (06) කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය සහ ගාල්ල සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය අතර පැවති තරගය ලකුණු 31-12ක් වශයෙන් ජය ගැනීමට මලියදේව ක්‍රීඩකයින් සමත් වුනා. තර්ස්ටන් ප්‍රහාරයෙන් මරාදාන විරුවන් අසරණ වෙයි ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් අද (06) දින…