අසාර්ථක ප්‍රවර්තන මැදින් පොලිස් වැටලීම සාර්ථකයි!

9

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පස්වැනි සතියේ තවත් තරගයක් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය සහ CH&FC අතර අද (03) පොලිස් ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 36-22ක් ලෙස ජයග්‍රහණය වාර්තා කළේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයයි. මහනුවර – CR සටන! තරගාවලියේ පළමු පරාජය කාට ද? 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පස්වැනි සතියේ තවත් තරගයක් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය සහ CH&FC අතර අද (03) පොලිස් ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 36-22ක් ලෙස ජයග්‍රහණය වාර්තා කළේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයයි. මහනුවර – CR සටන! තරගාවලියේ පළමු පරාජය කාට ද? 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි…