පොලීසියේ මහනුවර වැටලීම අසාර්ථකයි

121
 

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ 14 වැනි සතියේ අවසන් තරගය සඳහා මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟින් තරග වැදුණේ මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී ය. එම තරගය ලකුණු 40-24ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය.  මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය මෙවර තරගාවලියේ අවසන් සතිඅන්තය වන තුරුම අපරාජිතව සිටි අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ 14 වැනි සතියේ අවසන් තරගය සඳහා මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟින් තරග වැදුණේ මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී ය. එම තරගය ලකුණු 40-24ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය.  මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය මෙවර තරගාවලියේ අවසන් සතිඅන්තය වන තුරුම අපරාජිතව සිටි අතර…