දේවන්ස් ප්‍රිමියර් ලීගයට දින තීන්දුයි

දේවන්ස් ප්‍රිමියර් ලීගය 2021

64

රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සහ වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතර පැවැත්වෙන 2021 Devans Premier League T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ මස 27 සහ 28 දෙදින පුරාවට රත්ගම මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වෙනවා. මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ T.A.C.N. ගුණසේකර අනුස්මරණ අභියෝගතා කුසලානය සඳහායි. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජන කළ තරිඳු කෞෂාල්, තික්ෂිල ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සහ වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතර පැවැත්වෙන 2021 Devans Premier League T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ මස 27 සහ 28 දෙදින පුරාවට රත්ගම මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වෙනවා. මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ T.A.C.N. ගුණසේකර අනුස්මරණ අභියෝගතා කුසලානය සඳහායි. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජන කළ තරිඳු කෞෂාල්, තික්ෂිල ද…