ස්ටේන් කලක් තිස්සේ බලා සිටි ඒ මොහොත උදාවේ

154
 

වසර 10කට ආසන්න කාලයක් නොබිඳී සුරක්ෂිතව තිබූ වාර්තාවක් ඊයේ දිනයේ(26) දී තමන් සතුකර ගැනීමට දකුණු අප්‍රිකානු වේගපන්දු යවන ඩේල් ස්ටේන් සමත් වී තිබෙනවා. වාර්තාවක් අභියස සිටින දකුණු අප්‍රිකානු අකුණු සැරය මෑත කාලයේ දී දකුණු අප්‍රිකාව විසින් බිහි කල විශිෂ්ටතම වේගපන්දු යවන්නා කවුරුන් දැයි යම් අයෙකු ඔබගෙන් දකුණු අප්‍රිකාව විසින් බිහි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වසර 10කට ආසන්න කාලයක් නොබිඳී සුරක්ෂිතව තිබූ වාර්තාවක් ඊයේ දිනයේ(26) දී තමන් සතුකර ගැනීමට දකුණු අප්‍රිකානු වේගපන්දු යවන ඩේල් ස්ටේන් සමත් වී තිබෙනවා. වාර්තාවක් අභියස සිටින දකුණු අප්‍රිකානු අකුණු සැරය මෑත කාලයේ දී දකුණු අප්‍රිකාව විසින් බිහි කල විශිෂ්ටතම වේගපන්දු යවන්නා කවුරුන් දැයි යම් අයෙකු ඔබගෙන් දකුණු අප්‍රිකාව විසින් බිහි…