[rev_slider ct17promo]

Winners

3rd June 2017

Mathisha Panduka

Supun Dananjaya

Upali Wijayananda

Mathisha Palangasinghe

4th June 2017

Sajith Saranga

Supun Dananjaya

Upali Wijayananda

5th June 2017

Mathisha Panduka

KM Siraj

6th June 2017

Sinthuja Sarma

Muditha Perera

Janaka Salgadu

Mathisha Palangasinghe

Nirmalaraj Vinushan

7th June 2017

Padma Ranasinghe

Mathisha Panduka

Upali Palagasinghe

Lankaharan Sujen

Sivakolunthu Prashanthan

8th June 2017

M.N.M.Nuski

Hifni Nazeer

Mohamed Nizmy

Ajith Kumara

M.Fazil

9th June 2017

Winston Navin Dias

Vasantha

Aroos

Varuna Gunawardena

10th June 2017

Sinthuja Sarma

Mumthaz

Harikulan

Nimesh Ariyadasa

Dinuka Fernando

11th June 2017

Keshini Anuradha

Musab Abdullah

Bhathika Ama Ranaweera

Nizmy nazeer

M.N.M.Tharik Azeez

12th June 2017

M.Shukri

Buddhini Nirmitha

Amal Withanage

Kbm.Sajith Umar

Jaris Mohamad

18th June 2017

S.M Irshad

M.Shukri

Yasitha Kaluhendiwela

Amal Withanage

Chandasha Senaratne