තිසර පෙරේරා පකිස්තානු තරගය ගැන පැවසූ දෑ

Damith Weerasinghe Reporting From England

1455

සෞඛ්‍ය තත්වය, කණ්ඩායමේ මේ වන විට සූදානම, ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවති තරගය සහ තවත් දෑ ගැන තිසර පෙරේරා ThePapare.com සමින් පැවසූ දෑ.