ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයේ ‘අදිසි හස්තය’ වූ ආනා පුංචිහේවා

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන ප්‍රත්‍යාවලෝකන - 5

254

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමුවැන්නේ සිටම එහි කොටස්කරුවන් බවට පත්වීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වුවද ටෙස්ට් තත්ත්වය හිමි වූයේ 1982 වසරේ දී ය. ටෙස්ට් වරම් ලැබුව ද ශ්‍රී ලංකාව 1996 ලෝක කුසලාන දිනා ගන්නා තෙක් මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දුවන ලද්දේ ‘ගන්ධබ්බ’ අවධියක මෙන් බව ඒ පිළිබඳව උනන්දුව දක්වන කොයි කවුරුත් දන්නා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමුවැන්නේ සිටම එහි කොටස්කරුවන් බවට පත්වීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වුවද ටෙස්ට් තත්ත්වය හිමි වූයේ 1982 වසරේ දී ය. ටෙස්ට් වරම් ලැබුව ද ශ්‍රී ලංකාව 1996 ලෝක කුසලාන දිනා ගන්නා තෙක් මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දුවන ලද්දේ ‘ගන්ධබ්බ’ අවධියක මෙන් බව ඒ පිළිබඳව උනන්දුව දක්වන කොයි කවුරුත් දන්නා…