ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ධාවන පථ ගොන්නට එක්වූ නවතම සාමාජිකයා වන නාවික හමුදා රේසිං ධාවන සමාජ (Navy Racing Club) ධාවන පථයේ මංගල ඉසව්ව මැයි මස 7 වැනිදා (ඉරිදා) උදෑසන 9.00 ට ‘කොළඹ සුපර් ක්‍රොස් 2017’ නමින් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. බස්නාහිර පළාත් කැරම් තරගාවලිය 6 වැනිදා බස්නාහිර පළාත් පිරිමි සහ කාන්තා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ධාවන පථ ගොන්නට එක්වූ නවතම සාමාජිකයා වන නාවික හමුදා රේසිං ධාවන සමාජ (Navy Racing Club) ධාවන පථයේ මංගල ඉසව්ව මැයි මස 7 වැනිදා (ඉරිදා) උදෑසන 9.00 ට ‘කොළඹ සුපර් ක්‍රොස් 2017’ නමින් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. බස්නාහිර පළාත් කැරම් තරගාවලිය 6 වැනිදා බස්නාහිර පළාත් පිරිමි සහ කාන්තා…