පදක්කම් නොලත් දක්ෂතාවෙන් සපිරි රන්දෙණි ක්‍රීඩකයෝ

213

කරන්දෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමිත් ඉසුරු, රවිඳු මිලාන් සහ ඉෂාර මධුවන්ත යනු පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය වර්ණවත් කළ ක්‍රීඩකයෝ තිදෙනෙකි. මේ ඔවුන්ගේ කතාව ය. පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය කැලඹූ මොරටු පුත්‍රයා “නිශාන් මධුශ්ක” නිශාන් මධුශ්ක ප්‍රනාන්දු මොරටු පුරවරයෙන් ක්‍රිකට් ලොවට දායාද වූ තවත් එක් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කරන්දෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමිත් ඉසුරු, රවිඳු මිලාන් සහ ඉෂාර මධුවන්ත යනු පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය වර්ණවත් කළ ක්‍රීඩකයෝ තිදෙනෙකි. මේ ඔවුන්ගේ කතාව ය. පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය කැලඹූ මොරටු පුත්‍රයා “නිශාන් මධුශ්ක” නිශාන් මධුශ්ක ප්‍රනාන්දු මොරටු පුරවරයෙන් ක්‍රිකට් ලොවට දායාද වූ තවත් එක් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකි.…