මීටර් 2000 කාන්තා ලෝක වාර්තාව බිඳ වැටෙයි

52
 

Zagreb හී පැවති මහද්වීපික තරගාවලියකට එක්වෙමින් කාන්තා මීටර් 2000 ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙළීමට Burundi ක්‍රීඩිකා Francine Niyonsaba ඊයේ (15) සමත් වුනා. එම තරගය මිනිත්තු 5:21.56ක කාලයකින් අවසන් කිරීමට ඇය සමත් වූ අතර එය 1994 වසරේ දී එම ඉසව්ව මිනිත්තු 5:25.36ක කාලයකින් අවසන් කරමින් Sonia O’Sullivan පිහිටුවා තිබූ ලෝක වාර්තාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Zagreb හී පැවති මහද්වීපික තරගාවලියකට එක්වෙමින් කාන්තා මීටර් 2000 ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙළීමට Burundi ක්‍රීඩිකා Francine Niyonsaba ඊයේ (15) සමත් වුනා. එම තරගය මිනිත්තු 5:21.56ක කාලයකින් අවසන් කිරීමට ඇය සමත් වූ අතර එය 1994 වසරේ දී එම ඉසව්ව මිනිත්තු 5:25.36ක කාලයකින් අවසන් කරමින් Sonia O’Sullivan පිහිටුවා තිබූ ලෝක වාර්තාව…