සණ්ඩු සරුවලේ – කන් කරච්චලේ – 02

4974

රසවත් කතා රැසකින් සපිරුණු බෝඩර්-ගවස්කාර් ටෙස්ට් තරගාවලි මාලාවේ තරගාවලි 6ක මතකයන් මෙම ලිපියේ පළමු කොටසින් ඔබ වෙත ගෙන ආවෙමු. මෙතෙක් පැවැත්වී ඇති මීළඟ තරගාවලි 7 ගැන මෙම ලිපියෙන් කතාබහ කරමු. 2008/09 තරගාවලිය ආරම්භයේ දී ම රොයිටර් පුවත් සේවය විසින් තරගාවලිය ආවරණය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. ඊට හේතුව වූයේ ඉන්දියානු ක්‍රිකට් පාලක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රසවත් කතා රැසකින් සපිරුණු බෝඩර්-ගවස්කාර් ටෙස්ට් තරගාවලි මාලාවේ තරගාවලි 6ක මතකයන් මෙම ලිපියේ පළමු කොටසින් ඔබ වෙත ගෙන ආවෙමු. මෙතෙක් පැවැත්වී ඇති මීළඟ තරගාවලි 7 ගැන මෙම ලිපියෙන් කතාබහ කරමු. 2008/09 තරගාවලිය ආරම්භයේ දී ම රොයිටර් පුවත් සේවය විසින් තරගාවලිය ආවරණය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. ඊට හේතුව වූයේ ඉන්දියානු ක්‍රිකට් පාලක…