නවසීලන්ත “බ්ලැක් ෆර්න්ස්” කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියාව පුදුම කරවයි

124

වාර්ෂිකව පවත්වන අන්තර්ජාතික කාන්තා සත්සාමාජික රග්බි ශූරතාවලියේ තවත් අදියරක් මෙවර කැනඩාවේදී පැවැත්වුණ අතර එම අදියර ජය ගැනීමට නවසීලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම සමත්විය. ඒ ඕස්ට්‍රේලියානු කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු 21-17ක් ලෙස පරාජය කරමිනි. “ඉසිපතනය” නම් රග්බි බලකොටුවේ ඇත්තම කතාව 1960 වසරේදී කොළඹ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් විදුහලේ ………. මෙම තරගයේදී නවසීලන්ත ක්‍රීඩිකා ටයිලා නේතන්-වොන්ග්ගේ දක්ෂතාවය උපයෝගී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වාර්ෂිකව පවත්වන අන්තර්ජාතික කාන්තා සත්සාමාජික රග්බි ශූරතාවලියේ තවත් අදියරක් මෙවර කැනඩාවේදී පැවැත්වුණ අතර එම අදියර ජය ගැනීමට නවසීලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම සමත්විය. ඒ ඕස්ට්‍රේලියානු කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු 21-17ක් ලෙස පරාජය කරමිනි. “ඉසිපතනය” නම් රග්බි බලකොටුවේ ඇත්තම කතාව 1960 වසරේදී කොළඹ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් විදුහලේ ………. මෙම තරගයේදී නවසීලන්ත ක්‍රීඩිකා ටයිලා නේතන්-වොන්ග්ගේ දක්ෂතාවය උපයෝගී…