මහා ක්‍රිකට් තරග රැසකට රතු එළි

28

මේ දිනවල ලොව පුරා පැතිර යන කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් ලොව පුරා ක්‍රීඩා තරග රැසක් අවලංගු කිරීමට සිදුව ඇත. මේ වයිරස් තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාව තුල ද පැතිර යාම නිසා මෙම මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මහා ක්‍රිකට් තරග කීපයක් අවලංගු කිරීමට එම පාසල් බලධාරීන් තීරණය කර ඇත.  මහා තරග අතර මහා තරගය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ දිනවල ලොව පුරා පැතිර යන කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් ලොව පුරා ක්‍රීඩා තරග රැසක් අවලංගු කිරීමට සිදුව ඇත. මේ වයිරස් තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාව තුල ද පැතිර යාම නිසා මෙම මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මහා ක්‍රිකට් තරග කීපයක් අවලංගු කිරීමට එම පාසල් බලධාරීන් තීරණය කර ඇත.  මහා තරග අතර මහා තරගය…