ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පිතිකරුවන්ට සහ පන්දු යවන්නන්ට දැවැන්ත අභියෝග පිරිනමන ටෙස්ට් තරගයක “දෙවන අදියර” වන දෙවන ඉනිම, උසස් අයුරින් ක්‍රීඩා කිරීම එතරම් පහසු කටයුත්තක්ද නොවේ. එය ඔවුන්ගේ ‘දෙවන සහ තරගයේ හතර වැනි’ ඉනිමද වේ නම් එහි ඇති අභියෝගාත්මක ස්වරූපය අමුතුවෙන් පැහැදිලි කළ යුතු නොවේ. මේ අවධානය ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගවල ‘දෙවනි හා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පිතිකරුවන්ට සහ පන්දු යවන්නන්ට දැවැන්ත අභියෝග පිරිනමන ටෙස්ට් තරගයක “දෙවන අදියර” වන දෙවන ඉනිම, උසස් අයුරින් ක්‍රීඩා කිරීම එතරම් පහසු කටයුත්තක්ද නොවේ. එය ඔවුන්ගේ ‘දෙවන සහ තරගයේ හතර වැනි’ ඉනිමද වේ නම් එහි ඇති අභියෝගාත්මක ස්වරූපය අමුතුවෙන් පැහැදිලි කළ යුතු නොවේ. මේ අවධානය ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගවල ‘දෙවනි හා…