යොවුන් ලෝක කුසලානය දිනූ ශ්‍රී ලාංකික පුහුණුකරුගේ කාලය දික්වෙයි

3566

2020 19න් පහළ ලෝක කුසලාන ශූරතාව ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා බංග්ලාදේශ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට මඟ පෙන්වූ නවීඩ් නවාස් ඇතුළු පුහුණු කාර්‍ය මණ්ඩලයේ ගිවිසුම් ගත කොන්ත්‍රාත්තුව 2022 වසර දක්වා දීර්ඝ කිරීමට එරට ක්‍රිකට් පරිපාලනය තීරණය කර ඇත. බංගලාදේශ පොඩ්ඩන් සමඟ වැඩ ඇරඹූ ශ්‍රී ලංකාවේ නවීඩ් නවාස් ඒ අනුව ප්‍රධාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020 19න් පහළ ලෝක කුසලාන ශූරතාව ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා බංග්ලාදේශ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට මඟ පෙන්වූ නවීඩ් නවාස් ඇතුළු පුහුණු කාර්‍ය මණ්ඩලයේ ගිවිසුම් ගත කොන්ත්‍රාත්තුව 2022 වසර දක්වා දීර්ඝ කිරීමට එරට ක්‍රිකට් පරිපාලනය තීරණය කර ඇත. බංගලාදේශ පොඩ්ඩන් සමඟ වැඩ ඇරඹූ ශ්‍රී ලංකාවේ නවීඩ් නවාස් ඒ අනුව ප්‍රධාන…