සැණකෙළි සමයේ තුරග තරග 10දා ඇරඹෙයි

278
Sri lanka horse racing

සැණකෙලි සමය තුළ නුවරඑළියේ පැවැත්වෙන තුරග තරග මාලාවේ ප්‍රථම තරගය අප්‍රේල් මස 10 වැනිදා නුවරඑලිය නවීකරණය කරන ලද තුරග තරග පිටියේදී පැවැත්වේ. රෝයල් ටර්ෆ් සමාජය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අදාළ තරගාවලියේදී 16, 23 හා 30 යන දිනයන්හිදීද තරග ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. වසර 100 කට අධික තුරග තරග ඉතිහාසයේ ශූරතාවක්‌ සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සැණකෙලි සමය තුළ නුවරඑළියේ පැවැත්වෙන තුරග තරග මාලාවේ ප්‍රථම තරගය අප්‍රේල් මස 10 වැනිදා නුවරඑලිය නවීකරණය කරන ලද තුරග තරග පිටියේදී පැවැත්වේ. රෝයල් ටර්ෆ් සමාජය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අදාළ තරගාවලියේදී 16, 23 හා 30 යන දිනයන්හිදීද තරග ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. වසර 100 කට අධික තුරග තරග ඉතිහාසයේ ශූරතාවක්‌ සඳහා…