විටෝරිගෙන් බංග්ලාදේශයට සහනයක්

3463
DANIEL VETTORI

නවසීලන්තයේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සහ වර්තමාන බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන ඩැනියල් විටෝරි සිය මාසික වැටුපෙන් කොටසක් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය යටතේ වැඩ කටයුතු කරනු ලබන අඩු ආදායම් ලාභී සේවක මහත්වරුන් වෙත ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කර තිබේ. >> රූට් නැති නිසා නායකත්වයට වෙනත් අයෙක් ඒ මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නවසීලන්තයේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සහ වර්තමාන බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන ඩැනියල් විටෝරි සිය මාසික වැටුපෙන් කොටසක් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය යටතේ වැඩ කටයුතු කරනු ලබන අඩු ආදායම් ලාභී සේවක මහත්වරුන් වෙත ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කර තිබේ. >> රූට් නැති නිසා නායකත්වයට වෙනත් අයෙක් ඒ මේ…