ක්‍රීඩකයින්ට තවත් මනෝවිද්‍යාත්මක පුහුණු සැසියක්

139

ඉහළ දස්කම් පිළිබඳ මනෝ විශේෂඥ ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික වෛද්‍ය ෆිල් ජෝන්සි (Phil Jauncey) එළඹෙන මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයමට තවත් මනෝවිද්‍යාත්මක පුහුණු සැසියක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. චන්දික හතුරුසිංහ මහතා පුහුණුකරු ධුරයට පත්වීමෙන් අනතුරුව වෛද්‍ය ෆිල් ජෝන්සි මහතා 2018 ජනවාරි මාසයේ ද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මනෝ විද්‍යාත්මක පුහුණු සැසියක් පවත්වන ලදි. තෙවැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉහළ දස්කම් පිළිබඳ මනෝ විශේෂඥ ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික වෛද්‍ය ෆිල් ජෝන්සි (Phil Jauncey) එළඹෙන මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයමට තවත් මනෝවිද්‍යාත්මක පුහුණු සැසියක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. චන්දික හතුරුසිංහ මහතා පුහුණුකරු ධුරයට පත්වීමෙන් අනතුරුව වෛද්‍ය ෆිල් ජෝන්සි මහතා 2018 ජනවාරි මාසයේ ද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මනෝ විද්‍යාත්මක පුහුණු සැසියක් පවත්වන ලදි. තෙවැනි…