මහනුවරට ආසිරි ගෙනෙන්න කිංග්ස්වුඩ් නායකත්වය ආසිරිට!

8

එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ‘Fly Half’ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන ආසිරි සෙනෙවිරත්න පත් කිරීමට කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයීය රග්බි කමිටුව තීරණය කර ඇත. ඉසිපතන රග්බි නායකත්වය පළපුරුදු සුපුරුදු අතකට එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ඉසිපතන …. අවසන් වරට කිංග්ස්වුඩ් විදුහලට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ‘Fly Half’ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන ආසිරි සෙනෙවිරත්න පත් කිරීමට කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයීය රග්බි කමිටුව තීරණය කර ඇත. ඉසිපතන රග්බි නායකත්වය පළපුරුදු සුපුරුදු අතකට එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ඉසිපතන …. අවසන් වරට කිංග්ස්වුඩ් විදුහලට…