ආසියානු කනිෂ්ඨ ශූරයාට වසර හතරක තහනමක්

43
Asian Athletics

මේ දිනවල මලල ක්‍රීඩා තරගාවලි ඉතා අඩු වුවත් තහනම් උත්තේජක නීති උල්ලංඝනය කිරීම නිසාවෙන් ලෝක ශූරතා දිනූ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු ඇතුළු ක්‍රීඩකයන් රැසක් තරග තහනම්වලට ලක් වනු දක්නට ලැබුණි. ලෝක ශූරයාගේ කොරෝනා වාර්තාව ගැටලුවක් මේ අනුව තහනම් උත්තේජක ලබා ගත් බවට තහවුරු වීම නිසාවෙන් මිටිය විසි කිරීමේ ඉසව්වෙහි දෙවතාවක්ම ආසියානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ දිනවල මලල ක්‍රීඩා තරගාවලි ඉතා අඩු වුවත් තහනම් උත්තේජක නීති උල්ලංඝනය කිරීම නිසාවෙන් ලෝක ශූරතා දිනූ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු ඇතුළු ක්‍රීඩකයන් රැසක් තරග තහනම්වලට ලක් වනු දක්නට ලැබුණි. ලෝක ශූරයාගේ කොරෝනා වාර්තාව ගැටලුවක් මේ අනුව තහනම් උත්තේජක ලබා ගත් බවට තහවුරු වීම නිසාවෙන් මිටිය විසි කිරීමේ ඉසව්වෙහි දෙවතාවක්ම ආසියානු…