සත්කාරක දේශයේ ප්‍රහාරයෙන් රග්බි ලෝකය උඩුයටිකුරු වෙයි

73

දිනෙන් දින උණුසුම් වන 2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දෙවන සතියේ අන්තය ආරම්භ කරමින් අද (28) පැවති මූලික වටයේ තරගයන්ගෙන් ජය ගැනීමට ආර්ජෙන්ටිනාව, ජපානය සහ දකුණු අප්‍රිකාව යන කණ්ඩායම් සමත් විය. සැමෝවා පීඩනය හමුවේ රුසියාව බිඳ වැටේ 2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (24) ජපානයේ කුමගයා නුවර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දිනෙන් දින උණුසුම් වන 2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දෙවන සතියේ අන්තය ආරම්භ කරමින් අද (28) පැවති මූලික වටයේ තරගයන්ගෙන් ජය ගැනීමට ආර්ජෙන්ටිනාව, ජපානය සහ දකුණු අප්‍රිකාව යන කණ්ඩායම් සමත් විය. සැමෝවා පීඩනය හමුවේ රුසියාව බිඳ වැටේ 2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (24) ජපානයේ කුමගයා නුවර…