ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවෝ අනුශූරතාව දිනා ගනිති

39

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි දිනය අද (01) දකුණු කොරියාවේ ඉන්චන් නුවර දී ආරම්භ වුණු අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පලඟ ශූරතාවයේ අනුශූරයින් වූයේ ප්‍රබල තායිලන්ත කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 32-07ක් වශයෙන් පරාජය වීමත් සමඟිනි. ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ජපානයෙන් උත්සහ දිනුම් වැස්සක්! ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි දිනය අද (01) දකුණු කොරියාවේ ඉන්චන් නුවර දී ආරම්භ වුණු අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පලඟ ශූරතාවයේ අනුශූරයින් වූයේ ප්‍රබල තායිලන්ත කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 32-07ක් වශයෙන් පරාජය වීමත් සමඟිනි. ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ජපානයෙන් උත්සහ දිනුම් වැස්සක්! ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ…