පළමු වටය අවසානයට ලංවෙද්දී රග්බි ලීගයට කුමක් සිදුවූයේද?

497

ඩයලොග් රග්බි ලීගයේ පළමු වටය ලබන සතියෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබියදී මහනුවර තවමත් අපරාජිතයි. යුධ හමුදාව, හැව්ලොක් සහ CH&FC කණ්ඩායම් ජය ලබයි. නරඹන්න රග්බි පිටිය.

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<