පළමු වටය අවසානයට ලංවෙද්දී රග්බි ලීගයට කුමක් සිදුවූයේද?

398

ඩයලොග් රග්බි ලීගයේ පළමු වටය ලබන සතියෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබියදී මහනුවර තවමත් අපරාජිතයි. යුධ හමුදාව, හැව්ලොක් සහ CH&FC කණ්ඩායම් ජය ලබයි. නරඹන්න රග්බි පිටිය. >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඩයලොග් රග්බි ලීගයේ පළමු වටය ලබන සතියෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබියදී මහනුවර තවමත් අපරාජිතයි. යුධ හමුදාව, හැව්ලොක් සහ CH&FC කණ්ඩායම් ජය ලබයි. නරඹන්න රග්බි පිටිය. >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<