පළඟ ශූරතා සිහිනය පිලිපීනයට යටවේ

398

අදියර තුනකින් සමන්විත ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවන අදියර කොරියාවේ “නම්දොන්ග්” හිදී පැවැත්වෙන අතර එහි පලඟ ශූරතාවය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් පිලිපීන කණ්ඩායමත් අද (30) තරග වැදුණි. එහි දී ලකුණු 17-19ක් ලෙස පලඟ ශූරතාවය අහිමි කර ගනිමින් තරගය පරාජය වන්නට ශ්‍රී ලංකාවට සිදු විය. සත්කාරක දේශයට ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන්ගෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අදියර තුනකින් සමන්විත ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවන අදියර කොරියාවේ “නම්දොන්ග්” හිදී පැවැත්වෙන අතර එහි පලඟ ශූරතාවය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් පිලිපීන කණ්ඩායමත් අද (30) තරග වැදුණි. එහි දී ලකුණු 17-19ක් ලෙස පලඟ ශූරතාවය අහිමි කර ගනිමින් තරගය පරාජය වන්නට ශ්‍රී ලංකාවට සිදු විය. සත්කාරක දේශයට ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන්ගෙන්…