තෙවැනි අදියරේ දීත් කාන්තාවෝ පළඟ ශූරතාව දිනති

198

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ කොළඹ දී පැවැත්වෙන 3 වැනි අදියරේ කාන්තා පළඟ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ අද (14) සමත් වූහ. ඒ තායිලන්තය සමඟ පැවති පළඟ අවසන් තරගය 07-05ක් ලෙස ජය ගනිමිනි. මැක්ස් ඩෙන්මාර්ක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ජයග්‍රහණය උදුරා ගනී 2018 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ තුන්වන අදියරේ දෙවන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ කොළඹ දී පැවැත්වෙන 3 වැනි අදියරේ කාන්තා පළඟ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ අද (14) සමත් වූහ. ඒ තායිලන්තය සමඟ පැවති පළඟ අවසන් තරගය 07-05ක් ලෙස ජය ගනිමිනි. මැක්ස් ඩෙන්මාර්ක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ජයග්‍රහණය උදුරා ගනී 2018 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ තුන්වන අදියරේ දෙවන…