ආසියානු රග්බි මුල් පුටුවකට ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්!

303

ආසියානු රග්බි සම්මේලනයේ විධායක කමිටුව සඳහා අසංග සෙනවිරත්න මහතා පත්ව තිබේ. මෙම වසරේ මුල් භාගයේ දී ඉන්දුනීසියානු ජාතික Gondo Gambiro මහතා සිය ධුරයෙන් ඉවත්වීමෙන් පසුව එම ධුරය මේ වන තෙක් පුරප්පාඩුව පැවතිනි.  ඒ අනුව එම පුරප්පාඩුව සඳහා මෙලෙස අසංග සෙනවිරත්න මහතා පත්කර තිබේ.  ශ්‍රී ලංකා රග්බි පාපන්දු සම්මේලනය විසින් මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු රග්බි සම්මේලනයේ විධායක කමිටුව සඳහා අසංග සෙනවිරත්න මහතා පත්ව තිබේ. මෙම වසරේ මුල් භාගයේ දී ඉන්දුනීසියානු ජාතික Gondo Gambiro මහතා සිය ධුරයෙන් ඉවත්වීමෙන් පසුව එම ධුරය මේ වන තෙක් පුරප්පාඩුව පැවතිනි.  ඒ අනුව එම පුරප්පාඩුව සඳහා මෙලෙස අසංග සෙනවිරත්න මහතා පත්කර තිබේ.  ශ්‍රී ලංකා රග්බි පාපන්දු සම්මේලනය විසින් මෙම…