පාපන්දු ලොකු පුටුවක් ශ්‍රී ලංකාවට

99
 

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති අනුර ද සිල්වා මහතාට ඒකාබද්ධ ආසියානු පාපන්දු කමිටුවේ විධායක මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වය හිමිවී තිබේ. පසුගියදා ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර පැවති රැස්වීමකදී අනුර මහතාද ඇතුළු තිදෙනෙකුට එහි සාමාජිකත්වය හිමිවී ඇත. ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ උපනායකයාට ඇබැද්දියක් 2022 ලෝක පාපන්දු කුසලානය හා 2023 AFC ආසියානු කුසලාන පාපන්දු කුසලානය සඳහා සුදුස්සන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති අනුර ද සිල්වා මහතාට ඒකාබද්ධ ආසියානු පාපන්දු කමිටුවේ විධායක මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වය හිමිවී තිබේ. පසුගියදා ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර පැවති රැස්වීමකදී අනුර මහතාද ඇතුළු තිදෙනෙකුට එහි සාමාජිකත්වය හිමිවී ඇත. ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ උපනායකයාට ඇබැද්දියක් 2022 ලෝක පාපන්දු කුසලානය හා 2023 AFC ආසියානු කුසලාන පාපන්දු කුසලානය සඳහා සුදුස්සන්…