19න් පහල ආසියානු යොවුන් කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේදී

410
U19 Youth Asia Cup - Opening Ceremony

කණ්ඩායම් අටක සහභාගීත්වයෙන් තුන්වන වරටත් පැවැත්වෙන 19න් පහල ආසියානු යොවුන් කුසලාන තරඟාවලිය හෙට (15) ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පසුගිය ලිපි: විශිෂ්ට දස්කම් දක්වමින් ජයග්‍රහණය සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට “ආසියානු යෞවනයන් ලෝක බලවතුන් කරමු” යන තේමාවෙන් පැවැත්වෙන තරඟාවලිය නිල වශයෙන් අද (14) කොළඹ ගලධාරි හෝටලයේ පැවති උත්සවයකදී අරඹනු ලැබුවේ සියළු කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන්,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කණ්ඩායම් අටක සහභාගීත්වයෙන් තුන්වන වරටත් පැවැත්වෙන 19න් පහල ආසියානු යොවුන් කුසලාන තරඟාවලිය හෙට (15) ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පසුගිය ලිපි: විශිෂ්ට දස්කම් දක්වමින් ජයග්‍රහණය සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට “ආසියානු යෞවනයන් ලෝක බලවතුන් කරමු” යන තේමාවෙන් පැවැත්වෙන තරඟාවලිය නිල වශයෙන් අද (14) කොළඹ ගලධාරි හෝටලයේ පැවති උත්සවයකදී අරඹනු ලැබුවේ සියළු කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන්,…