කොරෝනා මැද ඇෆ්ගනිස්තානු ක්‍රීඩකයන් වැඩ අරඹයි

127
Afghanistan to begin month-long training camp
 

පැතිර යන කොරෝනා වයිරස තත්වය නිසාවෙන් තාවකාලිකව නතර කර තිබූ ඇෆ්ගනිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් කටයුතු නැවත ඇරඹීමේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් එක් මසක පුහුණු කඳවුරක් ඊයේ (07) ආරම්භ කරන ලදි. IPL සත්කාරකත්වය වෙනත් රටකට හිමිවන ලකුණු ඇෆ්ගනිස්තානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සැලසුමට අනුව කාබුල් නුවර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී මෙම කඳවුර පැවැත්වෙන අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පැතිර යන කොරෝනා වයිරස තත්වය නිසාවෙන් තාවකාලිකව නතර කර තිබූ ඇෆ්ගනිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් කටයුතු නැවත ඇරඹීමේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් එක් මසක පුහුණු කඳවුරක් ඊයේ (07) ආරම්භ කරන ලදි. IPL සත්කාරකත්වය වෙනත් රටකට හිමිවන ලකුණු ඇෆ්ගනිස්තානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සැලසුමට අනුව කාබුල් නුවර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී මෙම කඳවුර පැවැත්වෙන අතර…